!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar

Bildresultat för nycklar

Nycklar

Vid kopiering av nycklar kan du vända dig direkt till Tyresö Låsservice (se kontaktuppgifter nedan). Ta med dig den senaste avin för månadsavgiften samt legitimation. Ditt namn måste stå på avin.

 

Alléplan 2

135 51 Tyresö

08 - 712 92 00       

www.tyresolas.se

 

Kostnaden för att ta fram nya nycklar till lägenheten bekostas av medlemmen själv.

 

Bricksystem.

Varje lägenhet har brickor för passage till entréer, garageport samt hiss ner till garage. Skulle en bricka tappas bort är det viktigt att detta meddelas till styrelsen@brfarholma.se så att brickan kan spärras. Det är möjligt att kvittera ut en ny till självkostnadspris.

Det går även att koda om valfri bricka till så kallad barnbricka, för att tex spärra tillgång till garaget.