!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Balkong & uteplats

Bildresultat för brf arholma

Balkonger & Uteplats

Nedan följer riktlinje och regler för balkonger och uteplatser i Brf Arholma.

 

Grillning

Brf Arholma tillåter inte grillning med kol eller briketter p.g.a. brandrisken. Lägenhetsinnehavare som grillar är ansvarig om något skulle inträffa så som brand eller rökskador.

 

Balkonginglasning

Brf Arholma har gemensamt bygglov för samtliga lägenheter. Nytt bygglov för balkonginglasning är beviljat med giltighetstid från 8 augusti 2017 och 5 år framåt. Följande gäller vid inglasning:

  • medlemmen måste skicka in en ansökan till styrelsen innan arbetat för inglasning påbörjas. Ansökan ska innehålla en ritning/beskrivning på den inglasning du vill göra. 
  • kravet är att inglasningen ska vara utseendemässigt likvärdigt med övriga inglasningar och utföras på ett fackmannanässigt sätt
  • utan godkännande från styrelsen riskeras vite från stadsbyggnadsnämnden

Ansökan för balkonginglasning skickas till styrelsen@brfarholma.se 

 

Borrning i tak

Brf Arholma godkänner borrning i balkongtak/tak till uteplats med förutsättning att:

  • arbetet är fackmannamässigt gjort
  • hålen ej är för stora. Endast borrning för mindre krokar är OK.
  • att hålet återställs vid försäljning av säljaren om inte överenskommelse sker med köparen

Eventuella skador på tak står lägenhetsinnehavaren för att åtgärda.

 

Avskärmning/spaljé på bottenplan

Brf Arholma godkänner uppsättning av avskärmning/spalje på bottenplan med förutsättning att:

  • avskärmningen/spaljén stämmer in med övriga avskärmningar i området
  • avskärmningen/spaljén inte förankras i huset

Medlemmen är själv ansvarig för att kolla upp om bygglov krävs och om så är fallet även stå för ansökan. Stadsbyggnadskontoret kontaktar sedan styrelsen för godkännande.