!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garageplats & Parkering

Information om parkering:

Kostnad för parkering

Inomhus (garage) - 800kr 

Utomhus - 250kr 

Önskar du en parkeringsplats kontaktar du styrelsen via mail på styrelsen@brfarholma.se  

 

Uppsägning

För parkeringsplats gäller 2 månaders uppsägningstid. Kom därför ihåg att säga upp din parkering i tid inför en flytt.

Vid flytt har du rätt till din parkering fram till dagen du överlåter din lägenhet. Efter utträde ur föreningen har du ingen rätt till att nyttja din tidigare parkeringsplats.

Eventuellt parkeringstillstånd och/eller garagedosa måste återlämnas till styrelsen. Garagedosan får EJ lämnas vidare till den nya ägaren. Vid borttappad dosa debiteras medlemmen en kostnad om 500:-.

 

Parkeringsregler utanför fastigheterna

Det är tillåtet att parkera utanför fastigheterna Hållövägen 12-18.

För att ha rätt att parkera på avsedda platser skall giltigt parkeringstillstånd tillsammans med P-skiva finnas placerat väl synligt i framrutan på bilen.

Följande gäller för uppställning av fordon:

  • Parkeringstid max två (2) timmar
  • Giltigt p-tillstånd och p-skiva i framrutan på fordonet
  • Ingen parkering på grusgången vid Hållövägen 18
  • Parkering vid konstverket får inte ske på sådant sätt att man blockerar passage från våra fastigheter till Hållövägen.
  • Begränsad hastighet till 10km/tim gäller på lokalgatan framför våra hus. Stor försiktighet vid körning då det finns många lekande barn i området och även boenden i Stationen och Bangården som går framför våra hus.
  • Uppställt fordon skall på uppmaning av styrelsen omedelbart flyttas om p-tiden gått ut eller om räddningsfordon måste få fri väg.

Vi litar på allas ansvarskänsla för p-tid och framförande av fordon. Vid misskötsel kan dessa parkeringar för Brf Arholmas medlemmar komma att tas bort.