!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garageplats & Parkering

Information om parkering:

Kostnad

Inomhus (garage) - 800kr 

Utomhus - 250kr 

Önskar du en parkeringsplats kontaktar du styrelsen via mail på styrelsen@brfarholma.se  

 

Parkeringsregler

Det är tillåtet att parkera utanför fastigheterna Hållövägen 12-18.

För att ha rätt att parkera på avsedda platser skall giltigt parkeringstillstånd tillsammans med P-skiva finnas placerat väl synligt i framrutan på bilen.

Följande gäller för uppställning av fordon:

  • Parkeringstid max två (2) timmar
  • Giltigt p-tillstånd och p-skiva i framrutan på fordonet
  • Ingen parkering på grusgången vid Hållövägen 18
  • Parkering vid konstverket får inte ske på sådant sätt att man blockerar passage från våra fastigheter till Hållövägen.
  • Begränsad hastighet till 10km/tim gäller på lokalgatan framför våra hus. Stor försiktighet vid körning då det finns många lekande barn i området och även boenden i Stationen och Bangården som går framför våra hus.
  • Uppställt fordon skall på uppmaning av styrelsen omedelbart flyttas om p-tiden gått ut eller om räddningsfordon måste få fri väg.

Vi litar på allas ansvarskänsla för p-tid och framförande av fordon. Vid misskötsel kan dessa parkeringar för Brf Arholmas medlemmar komma att tas bort.