!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskyddsregler

Balkonger/Uteplatser

Gasolflaskor får vara högst av storlek P11, 26 liter. Brandfarlig vätska i behållare får vara högst 25 liter. Förvara gärna behållare i skåp så att de skyddas mot väder och vind.

Barnvagnar

Barnvagnar och barnvagnsinsatser får inte vara uppställda i trappuppgångar, utan skall förvaras i barnvagnsutrymmen eller i lägenhet. De innehåller kemikalier som snabbt orsakar kraftig rökutveckling med giftiga gaser vid brand. De försvårar också utrymning.

Blinkande lysrör

Dessa är en vanlig anledning till brand.
Om du upptäcker, meddela omedelbart vår tekniska förvaltare, Etcon.

Brandfarliga varor

Exempelvis gasol och bensin, får inte förvaras i källarförråd.

Brandvarnare

Din lägenhet är sedan 2011 utrustad med brandvarnare med s.k. 10-årsbatterier. Du ansvarar själv för funktionskontroll och batteribyten.

Dörrar

Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får inte ställas öppna.

I enskild lägenhet

Här får du ha sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek.
Annan brandfarlig vätska i behållare, högst 10 liters storlek.
Detta gäller även inglasad balkong, då den räknas som lägenhet.

Garage

I garaget skall endast uppställning av bil/MC ske. Garageplatserna får ej nyttjas som uppställningsplats för möbler/bråte av något slag. Det är tillåtet att ha en reservdunk med drivmedel och spolarvätska så länge de inte överstiger storleken som nämns i stycket ovanför.

OBS! Läckande fordon får ej uppställas på garageplatsen, det bryter mot avtalet och kan leda till att avtalet sägs upp.

Returpapper och grovsopor

Brf Arholma har inget grovsoprum. Kartonger och liknande får inte finnas i fastighetens allmänna delar, utan kan lämnas ihopvikta i kärlet för papp & wellpapp i föreningens soprum eller lämnas på återvinningscentral. Läs mer under Sophantering.

Tobaksrökning

Detta är förbjudet i fastighetens allmänna utrymmen.

Utrymningsvägar

Det är strikt förbjudet att på något sätt blockera dessa nödutgångar, det måste vara fritt att ta sig fram vid tex brand.

Utrymningsdörrar

Dessa får aldrig blockeras.

Öppen eld

Detta får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger/uteplatser.