!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

 

Riktlinjer för andrahandsuthyrning i Brf Arholma

 

När du har din namngivna hyresgäst klart ska du i god tid innan uthyrningsperioden startar skicka in din ansökan till Brf Arholmas styrelse.

Detta gäller all andrahandsuthyrning oavsett hyrestidens längd. Ansökan skall inlämnas till styrelsen senast 6 veckor före andrahandsuthyrningens början så att styrelsen hinner behandla ansökan.

Normalt beviljas ansökan för en period på max. 6 månader per gång varefter ny ansökan skall göras. Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning är:

 1. Ålder eller sjukdom
 2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort.
 3. Längre utlandsvistelse
 4. Särskilda familjeförhållanden, exempelvis provboende i ett parförhållande
 5. Andra skäl, exempelvis uthyrning till familjemedlem, vård av nära anhörig på annan ort, etc.

Det måste alltid finnas en namngiven person för att få uthyrning godkänd. OBS! Uthyrning via Airbnb eller liknande förmedlingssidor är således förbjudet. Ett fall har tidigare prövats i hyresnämnden (inte för vår förening) där hyresnämnden inte godkänner uthyrning via Airbnb.

Vid tvist mellan Brf-medlem och styrelsen när det gäller godkännande eller avslag för andrahandsuthyrning hänförs ärendet till Hyresnämnden för avgörande. Andrahandsuthyrning utan styrelsens medgivande är inte tillåten.

 

Att tänka på vid uthyrning av lägenhet i andra hand

 • Granska påtänkt hyresgäst noga.
 • Lämna inget klart besked till hyresgäst före godkännande av föreningens styrelse.
 • Sedan godkänt beslut erhållits ska hyresavtal upprättas mellan bostadsrättshavare occh hyresgäst. Hyresavtal finns att köpa i bokhandeln. 
 • Bostadsrättsföreningens styrelse godkänner aldrig andrahandsuthyrning för längre tid än 1 år i taget. Förnyat beslut från föreningen måste därför inhämtas varje år om uthyrningen avser att förlängas. I sådant fall bör blankett där besittningsrätten avtalas bort, undertecknas av båda parter och sändas till hyresnämnden i Stockholm.
 • Du som lägenhetsägare skall ha hemförsäkring.
 • Informera hyresgästen om trivsel- och ordningsregler, mm.
 • Kom ihåg att Du är hyresvärd för Din andrahandshyresgäst och att Du har kvar Ditt ansvar för bostadsrättslägenheten gentemot grannar och bostadsrättsföreningen om störningar eller obetalda avgifter skulle uppträda.
 • Bevaka noga till vilken tidpunkt Du har rätt att hyra ut Din lägenhet och bedöm i god tid om Du skall flytta tillbaka till lägenheten, sälja den eller begära förlängd andrahandsuthyrning.
 • Tänk på att det inte är självklart att Du får Din andrahandsansökan godkänd. Grundtanken med andrahandsuthyrning är, när man tillfälligt av någon anledning inte själv kan nyttja lägenheten, t.ex vid studier på annan ort, men kommer att flytta tillbaka.
 • Om du hyr ut lägenheten i 2:a hand utan tillstånd från styrelsen kan du bli av med din nyttjanderätt för lägenheten och därmed bli uppsagd från lägenheten.
 • Avin för månadsavgiften går automatiskt till Dig som äger bostadsrätten såvida ej något annat anges på blanketten.