!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sälja bostadsrätt

 

Information till styrelsen

Informera alltid styrelsen inför en försäljning. Information skickas till: styrelsen@brfarholma.se 

 

Nycklar och brickor

Vid försäljning måste eventuell förlust av nycklar eller brickor anmälas till styrelsen. Aptusbrickor som förlorats måste inaktiveras så att obehöriga ej kommer in i porten.

Har du en garagedosa måste denna återlämnas till styrelsen innan flytt. Dosan får EJ lämnas vidare till den nya ägaren. Vid borttappad dosa debiteras medlemmen en kostnad om 500:-. Maila styrelsen@brfarholma.se för återlämning.

 

Hantering av el vid flytt

Elen i brf Arholma läses av en gång per månad (vid månadsskiftet). Elen debiteras månadsvis med två månaders fördröjning.

Det innebär exempelvis att vid avin för juli månadsavgift (1-31 juli) som erläggs i slutet av juni finns april månads elförbrukning.

Det innebär om tillträdesdagen är den 1 juli kommer elförbrukningen för maj finnas med på avin för aug (betalas i slutet av juli) och elförbrukningen för juni kommer finnas på avgiften för september (betalas i slutet av augusti).

Säljare och köpare bör således avtala parterna emellan om hur elen ska fördelas. Brf Arholma kommer inte fakturera denna separat.

 

Garageplats och gatuparkering

För parkeringsplats gäller 2 månaders uppsägningstid. Kom därför ihåg att säga upp din parkering i tid inför en flytt.

Vid flytt har du rätt till din parkering fram till dagen du överlåter din lägenhet. Efter utträde ur föreningen har du ingen rätt till att nyttja din tidigare parkeringsplats. Eventuellt parkeringstillstånd och/eller garagedosa måste återlämnas till styrelsen.

 

Förråd vid flytt inom föreningen

Vid flytt inom föreningen så måste du byta förråd till det tillhörande lägenheten.

 

TV-boxar

Vid köp av lägenheter vid nybyggnation så ingick 2 digitalboxar, något som krävs för att kunna nyttja kanalutbudet från Telia som ingår i månadsavgiften. Vid försäljning ska dessa boxar överlåtas kostnadsfritt till köpare, då det är utrustning som krävs för att kunna nyttja TV-tjänsterna. 

 

Router

Samtliga lägenheter har en router i elskåpet, denna router tillhör lägenheterna och får således inte tas med vid en flytt.