!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Hushållssopor

Brännbara sopor lämnas i hus nr 14 och 16. För att hålla borta flugor och skadedjur är det viktigt att dörren alltid är stängd och att locken på sopkärlen stängs, lägg aldrig i för mycket avfall så att locken inte går att stänga, välj ett annat kärl. Vi har även separata kärl för glas, wellpapp och tidningar.

Håll rent o fräscht i soprummen, då blir det trevligare för oss medlemmar att nyttja utrymmena och vi ska även komma ihåg att det är arbetsplats för de renhållningsarbetare som tömmer rummen.

Sopsortering

I soprummen sorteras följande:

  • Matavfall
  • Hushållssopor
  • Tidningar
  • Kartong
  • Plast
  • Glas
  • Metall (OBS! Endast förpackningar, t.ex. konservburkar, kapsyler, m.m.)

Soprummet på Hållövägen 16 har även behållare för lampor, lysrör, batterier och elektronikavfall.

OBS! Föreningen har inget rum för grovsopor, vi hänvisar istället till närmsta återvinningscentral. Närmast är Högdalen eller Östberga, för fler centraler se Stockholms stads hemsida

Dessa dagar töms sopor:

Fr.o.m. 5 oktober 2017 hämtas hushållsopor torsdag varje vecka. Matavfall hämtas måndag och torsdag varje vecka.

Övriga sopor hämtas enligt följande:

Glas: Jämn vecka fredagar

Plast: Jämn vecka tisdagar

Metall: Jämn vecka tisdagar

Kartong/well: Jämn vecka torsdagar

Tidningar: Jämn vecka torsdagar

Förpackningar: Jämn vecka torsdag

Elektronik: Var fjärde vecka