!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordning och reda

Bildresultat för trivselregler

Ordningsregler

För att alla ska få ett trivsamt boende och ett effektivt utnyttjande av lägenheter och lokaler har vi i detta dokument samlat grundläggande information och gemensamma regler.

Ordningsreglerna utgör de särskilda föreskrifter som styrelsen får utfärda enligt föreningens stadgar. Ytterligare upplysningar kan fås av föreningens styrelse, förvaltare eller fastighetsskötare.

Ju mer aktsam du är om våra gemensamma utrymmen, desto lägre kostnader får vi för skötsel och underhåll av din bostad och vår gemensamma fastighet. Ju större hänsyn vi tar till varandra, desto trevligare är det att bo i Arholma. Att bo i bostadsrättsförening innebär ett visst engagemang från din sida. Trivseln i fastigheten är allas vårt ansvar.

 

Fest, musik och vanligt buller

Visa hänsyn. Störande ljud är inte tillåtna förekomma mellan kl 22 och 07.

Grannarna har rätt att vara ostörda både dag och natt. Tänk på att det ekar extra mycket ute på gården. Anpassa ljudnivån på din radio, TV, musikanläggning etc så att inte grannarna tvingas lyssna också. Ska du ha fest eller annan aktivitet som du vet kommer att störa grannarna efter kl 22, tar du givetvis kontakt med dem i förväg.

När någon stör...

Det mest effektiva när man upplever att grannen stör brukar vara att själv ta kontakt (gärna personlig kontakt) och informera personen i fråga om att deras beteende stör omkringboende. Det är inte ovanligt att grannar är omedvetna om att deras beteende kan störa andra och i och med att detta uppmärksammas så kan man få en chans att upphöra med detta beteende.

Om det inte hjälper att prata med grannen eller om denne vägrar att öppna dörren kan man ta hjälp av styrelsen. I de fall grannen bryter mot föreningens ordningsregler kommer styrelsen att vidta lämpliga åtgärder.

Fyrverkerier och smällare

Är inte tillåtna inom området!

Husdjur

Får aldrig springa lösa eller rastas på föreningens område, vänligen respektera detta.

Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Se till att ha ett bra lås för ökad säkerhet.

Säkerhet

Vi hjälper varandra att hålla obehöriga utanför huset genom att hålla ögonen öppna: Släpp inte in okända genom porten, öppna inte för obehöriga (försäljare, “reklamutdelare“, folk du inte känner över huvud taget) via porttelefonen, fråga om du möter okända i garaget eller någon annanstans inom fastigheten. Meddela gärna någon granne när du är bortrest.

Garageporten

Vid ut och in passage, stanna till och se att porten går igen och att ingen obehörig tar sig in.

Trapphus och korridorer

Dessa är utrymningsvägar och ska hållas fria. De tillhör inte lägenheterna utan är allmänt utrymme.
Inga cyklar, barnvagnar, möbler, blommor m.m. får placeras så att de hindrar eventuell utrymning.

Vatten- och elavstängning

Medlem är skyldig att i förekommande fall i god tid annonsera om el- och vattenavstängning.
Diskmaskiner och tvättmaskiner kan skadas om vattnet stängs av, om de är igång.