!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Din lägenhet

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret hittar du i din boendepärm samt utanför din dörr. Föreningen har ett unikt bostadsrättsnummer för varje lägehet, vilket är det tresiffriga. Det fyrsiffriga lägenhetsnumret är skatteverkets nummer.

Brandskydd

Din lägenhet är sedan 2011 utrustad med brandvarnare med s.k. 10-årsbatterier. Du ansvarar själv för funktionskontroll och batteribyten.
Marschaller är inte tillåtna på uteplatsernas golv eller på balkonger.

El

Varje lägenhet har en elmätare som är kopplad till ett mätsystem som samlar in data om din elförbrukning. El debiteras månadsvis utifrån faktisk förbrukning. Elen debiteras med två månaders fördröjning, t.ex. vid avin för juli månadsavgift (1-31 juli) som erläggs i slutet av juni finns april månads elförbrukning.

Värme

Radiatorerna i din lägenhet bör inte luftas. Vid en viss utetemperatur så öppnas värmeventilen och släpper på värmen. Det innebär att det inte finns något specifikt datum för påslagning utav värme utan påsläpp och avstängning sköter sig självt efter utetemperatur. 

När temperaturen skiftar snabbt ute kan det ta en stund innan värmen stabiliseras. 

Vid misstänkt fel i din lägenhet gör du en felanmälan till styrelsen.

Försäkring

Du har ett större ansvar som bostadsrättshavare än du har som hyresgäst. Därför måste du enligt stadgarna teckna ett särskilt bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Föreningen är försäkrad genom Moderna Försäkringar och i den försäkringen så ingår bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter och detta tillägg behöver alltså inte i dagsläget tecknas av lägenhetsinnehavaren.

OBS! Det är dock lägenhetsinnehavares skyldighet att ha en komplett hemförsäkring, kontakta styrelsen eller Moderna Försäkringar för att ta del av de försäkringsvillkor som föreningen har.

Internet, TV och telefoni

Internet, TV och IP-telefoni levereras av Telia. I månadsavgiften ingår 100/100mbit internet (100mbit upp, 100mbit ner), Grundutbud av TV-kanaler och IP-telefoni. Vill man ha något utöver detta så debiteras lägenhetsinnehavare separat.

Router

Samtliga lägenheter har en router i elskåpet som tillhör lägenheten. I lägenheterna finns det bredbandsuttag på ett flertal ställen och i elskåpet kan man välja vilka bredbandsuttag som ska vara aktiva. Det går enkelt att koppla in sin dator eller liknande i ett bredbandsuttag med hjälp av en nätverkskabel.

Det är lätt att blanda ihop router med trådlös router. En trådlös router tillhandahålls inte av föreningen, utan en sådan måste köpas och installeras separat. En trådlös router kan med fördel kopplas in i ett av lägenhetens bredbandsuttag men detta utförs och bekostas av respektive lägenhetsinnehavare.

Om du har problem med din internetuppkoppling bör du börja med att se efter om TV och IP-telefoni fungerar. Om det inte fungerar, kontrollera om routern blinkar som den ska i elskåpet. Om den inte blinkar kontaktar du Telias support. Du bör befinna dig i lägenheten när du kontaktar Telia då de är några saker dom vill att du kontrollerar under samtalet. När de konstaterat att det är routern som är problemet så skickar de en ny som du själv får installera. Kontrollera hur sladdarna sitter innan du kopplar ur den gamla routern så att du kan installera sladdarna på samma sätt i den nya.

TV-boxar

Vid köp av lägenheter vid nybyggnation så ingick 2 digitalboxar, något som krävs för att kunna nyttja kanalutbudet från Telia som ingår i månadsavgiften. Vid försäljning ska dessa boxar överlåtas kostnadsfritt till köpare, då det är utrustning som krävs för att kunna nyttja TV-tjänsterna. 

Om det saknas tv-boxar vid inflytt så är det upp till respektive lägenhetsinnehavare att ersätta dessa. Nya medlemmar kan kräva kostnaden från tidigare medlemmar.

Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Du ansvarar själv för att förse ditt förråd med ordentligt lås.

Ohyra

Om du upptäcker ohyra i din lägenhet ska du genast underrätta styrelsen så att föreningen snabbt kan åtgärda problemet.

Jour

Vi är anslutna till Securitas jour för akuta problem. Denna tjänst är väldigt kostsam när den används och ska endast användas då den verkligen behövs.

Det kan vara så att du som lägenhetsinnehavare debiteras för en utryckning om tjänsten nyttjas av fel anledning, hör dig för med handläggaren på Securitas om vem som står för kostnad för ditt specifika ärende.