!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om Brf Arholma i Blåsut

Arholma finns omnämnd som Arnholm i Kung Valdemars segelled från 1200-talet. Ön var åtminstone periodvis bebodd under medeltiden och inbjöd till fiske och jakt på säl och sjöfågel. I mitten av 1500-talet fanns det en by här och 1650 fanns det sju jordägande hemman.

Arholma har fortfarande många rester av genuin skärgårdsbebyggelse, främst från 1800-talet, till exempel Västbergs, Södergård, Bull-Augusts gård och Simesgården. Öns väl synliga båk uppfördes 1768. De gamla timrade båthusen i Österhamn har bara få motsvarigheter i Stockholms skärgård. All äldre bebyggelse brändes av ryssarna under rysshärjningarna 1719.

Arholma kyrka, som är högt belägen, uppfördes på Arholma 1928 och kallades första tiden Mikaelskyrkan. De vackra interiöra målningarna är utförda av konstnären Harald Lindberg. Före 1928 var byggnaden ett missionskapell vid Kronobergsparken på Kungsholmen i Stockholm och kallades då Missionshyddan på Kungsholmen.

Många av öns bofasta befolkning var skepparbönder som vid sidan av jordbruket ägde och drev egna fartyg, som i många fall byggdes i Österhamn eller på det närliggande Björkö.

I början av 1900-talet, när bönderna inte längre kunde konkurrera som skeppare, fick ön ett uppsving som sommarparadis för välbärgade stockholmare. Först hyrde gästerna in sig i de många pensionaten, men längre fram under 1900-talet köpte sommargästerna upp många hus och fastigheter som blev till salu.

1963 började Skärgårdsstiftelsen köpa in mark på Arholma för att bedriva traditionellt skogs- och åkerbruk. 2007 uppgick stiftelsens ägande till ca 1/4 av öns yta. 1984 gör Skärgårdsstiftelsen om Bull-August gård till vandrarhem som idag arrenderas och drivs av Jeannette och Thomas Andersson.

I dag bor det ett 40-tal bofasta på ön. Under sommaren ökar antalet boende till omkring 500.