!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om Brf Arholma i Blåsut

 

Brf Arholma i Blåsut består av 52 bostadsrätter fördelade på 4 punkthus som färdigställdes år 2011.

Föreningen har 34 st garageplatser och 2 st MC-parkeringar inomhus samt 7 kantstensplatser utomhus.

Föreningen är andelsägare i Blåsuts Samfällighetsförening.

 

Historia kring Arholma

Arholma finns omnämnd som Arnholm i Kung Valdemars segelled från 1200-talet. Ön var åtminstone periodvis bebodd under medeltiden och inbjöd till fiske och jakt på säl och sjöfågel. I mitten av 1500-talet fanns det en by här och 1650 fanns det sju jordägande hemman.

Arholma har fortfarande många rester av genuin skärgårdsbebyggelse, främst från 1800-talet, till exempel Västbergs, Södergård, Bull-Augusts gård och Simesgården. Öns väl synliga båk uppfördes 1768. De gamla timrade båthusen i Österhamn har bara få motsvarigheter i Stockholms skärgård. All äldre bebyggelse brändes av ryssarna under rysshärjningarna 1719.

1963 började Skärgårdsstiftelsen köpa in mark på Arholma för att bedriva traditionellt skogs- och åkerbruk. 2007 uppgick stiftelsens ägande till ca 1/4 av öns yta. 1984 gör Skärgårdsstiftelsen om Bull-August gård till vandrarhem.

I dag bor det ett 40-tal bofasta på ön. Under sommaren ökar antalet boende till omkring 500.